O nas


Spis treści:
          Park Nadziei
          Statut wsi
          Plan odnowy miejscowości
          Dyplomy i nagrodyPrezentacja miejscowości:
Przybrda leży na terenie gminy Biały Bór, w powiecie szczecineckim, województwo zachodniopomorskie, przy drodze krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Szczecinek - Gdynia. Według danych z 31 grudnia 2007, miejscowość zamieszkiwało 366 mieszkańców. W latach 1975-1998 wieś należała do woj. koszalińskiego.

           

Oddalone jest od:
          - Szczecina o 194 km na wschód
          - Koszalina o 64 km południowy wschód
          - Słupska o 82 km na południe
          - Gdańska o 160 km na zachód
          - Bydgoszczy o 144 km na północny zachód
          - Piły o 87 km na północ


Środowisko przyrodnicze:
W bliskim sąsiedztwie miejscowości Przybrdy znajdują się Obszary chronionego krajobrazu obejmujące ok. 1/4 powierzchni gminy Biały Bór w obszarach:
          - północne i częściowo wewnętrzne tereny gminy wraz z jeziorami Cieszęcino, Łobez, Bielsko, obejmuje południową część obszaru chronionego krajobrazu "Okolice Żydowo - Biały Bór"
Teren objęty tą forma charakteryzuje się malowniczym krajobrazem. Duży kompleks leśny obejmujący niemal wszystkie typy siedliskowe lasów, różnego rodzaju tereny podmokłe, duże zbiorniki wodne oraz szczególnie urozmaicona rzeźba terenu była głównym argumentem za powołaniem obszaru chronionego krajobrazu. W trakcie prowadzonych obserwacji potwierdzono ponadprzeciętne walory krajobrazowe okolic Żydowa. Wybrane elementy tego kompleksu krajobrazowego charakteryzują się dużymi walorami faunistycznymi w szczególności jezioro Kwiecko. Niezwykle malowniczy oraz cenny element obszaru stanowi niespotykanej wielkości kompleks źródliskowy położony wzdłuż krawędzi doliny Radwi na wysokości jeziora Kwiecko. Jest to z pewnością jeden z największych kompleksów źródeł oraz "wiszących" torfowisk na Pomorzu, a być może i w kraju.
          - zachodnią część gminy w rejonie jezior Stepieńskie, Dołgie obejmuje wschodnią część obszaru chronionego krajobrazu "Jeziora szczecineckie"


Część obszaru gminy Biały Bór jest wpisana do sieci NATURA 2000. Obszar Ostoja Drawska obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami (10 % pow. terenu), reprezentującymi wszystkie typy jezior. Teren został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Jeziora należą do najgłębszych w Polsce (Drawsko - 79,7 m). Największe to Drawsko (powierzchnia 1872 ha), Siecino, Żerdno, Komorze i Wilczkowo. Mają one urozmaiconą linię brzegową, na niektórych są wyspy. Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głównie łęgami i buczyną, lub niskie, z roślinnością przybrzeżną. Lasy pokrywają ok. 25% terenu. Dominują tu bory, duże powierzchnie zajmują drzewostany bukowe, dębowe. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, z licznymi wąwozami, parowami, niewielkimi, bezodpływowymi zbiornikami wodnymi, bagnami i torfowiskami. Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła. Swój początek biorą tutaj także inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Znaczna część obszaru jest użytkowana rolniczo.


Środowisko kulturowe:
Pod opieką Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków znajdują się :
          - Kuźnia - z XIX wieku murowana z naturalnego kamienia i cegły, wzniesiona na terenie dziedzińca gospodarczego
          - Magazyn folwarczny - z XIX wieku znajdujący się w północno - zachodniej części dziedzińca gospodarczeg
          - Wozownia - z 1925 roku


Dziedzictwo historyczne:
W XVI wieku Przybrda ( nazwy dawne - Ebersfelde, Przybyradz) licząca 20 łanów bardzo nieurodzajnych ziem i obejmująca folwark wielkości 7 łanów była wsią ziemia niską należącą do M. Zartha, rodziny szlacheckiej przybyłej z Niemiec. Parafialnie wieś przynależała do kościoła w Białym Borze. W XIX wieku wzniesiono w miejscowości dwór I - kondygnacyjny z dachem naczółkowym, z wstawkami na poziomie dachu i werandą. Rozebrany w latach 1987/88. Lokacyjny układ wsi - wieś ulicówka z folwarkiem założonym na planie czworoboku w północno - wschodniej części wsi. Zespół folwarczny uległ rozbudowie o nowe budynki gospodarcze. Miejscowość rozbudowała się w kierunku południowym - w latach 70-tych wzniesiono nowe osiedle mieszkaniowe (bloki II i III kondygnacyjne z zapleczem gospodarczym), usytuowane po oby stronach szosy Szczecinek - Biały Bór.


Obiekty i tereny:
Na terenie miejscowości Przybrda znajduje się świetlica wiejska oraz boisko rekreacyjno - sportowe.
Szlaki turystyczne:
           - rowerowy (niebieski) o długości 34,1km. "Ukryte Jezioro"- Biały Bór- Jez. Bielsko- Trzmielewo- Jeziernik- Drzonowo-Świerszczewo- Stępień- Drężno- Kazimierz- Biskupice- Biały Bór - oznakowany kolorem niebieskim
          - pieszy (zielony) "Szlak wzniesień moreny czołowej" długość całego szlaku od Złocieńca do Żydowa wynosi 158km. Przez gminę przebiega odcinek szlaku: Szczecinek - Czarnobór - Gwda Wielka - Stepień - Biały Bór - Żydowo. Prowadzi wzdłuż ciągu jezior przez najpiękniejsze zakątki Pojezierza Drawskiego.


Gospodarka, rolnictwo:
Powierzchnia geodezyjna miejscowości Przybrda wynosi 1670,0 ha.
Na terenie miejscowości Przybrda znajdują się 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez osoby fizyczne.


Instytucje:
W miejscowość znajduje się Ośrodek Integracji Kulturalnej w Przybrdzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przystanek autobusowy.


Ludzie, organizacje społeczne:
Liczba ludności w miejscowości Przybrda wg stanu na 31.12.2007 wynosi 365 osób, w tym w wieku 0 - 18 lat 86 osób ( kobiety - 39, mężczyźni - 47), w wieku 19 - 110 lat 279 osób ( kobiety - 142, mężczyźni - 137).
Na terenie Przybrdy działa Klub Sportowy Husaria oraz Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów prowadzące działalność statutową w zakresie kształtowania warunków pracy i życia ludności wiejskiej odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalającym mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne.